Fundació Vella Terra presenta la Guia de Bones Pràctiques en Salut Sexual

Des de Fundació Vella Terra ens plau presentar la guia realitzada per la Comissió de Sexualitat, formada per diferents membres de l’equip de Mas Vella Terra i de Mas Sauró. Aquesta guia ha estat el·laborada per professionals que es van oferir de forma voluntària després de realitzar un curs de sexualitat amb Gemma Deulofeu, psicòloga, sexòloga i formadora i que també ha participat com a consultora en aquesta guia. L’equip que ha creat aquest document ha comptat també amb l’experiència recollida en tallers amb les persones usuàries, reunions amb diversos professionals i la revisió i aprovació dels ERESS dels diferents centres residencials.

 

Aquesta guia sobre sexualitat preten ser una eina útil per centres orientats a persones amb diversitat funcional. Intenta unificar els criteris d’actuació i vetllar pels drets afectivo-sexuals de les persones residents, donant les eines i el suport necessari per a un ple desenvolupament biopsicosocial. Ofereix també estratègies d’actuació per conèixer el procediment més adient en situacions de conductes sexuals inapropiades dels residents tant a dintre com a fora del centre.

 

En resum, els objectius de la guia són:

  • Informar i educar a les persones usuàries de les conductes necessàries per a iniciar, establir i mantenir una relació inter i intrapersonal.
  • Ensenyar pràctiques higièniques, saludables i segures.
  • Donar suport per la gestió dels desitjos i emocions sexuals respectant i fent-se respectar. Establir límits en les relacions.
  • Establir pautes i formació pels professionals perquè els usuaris puguin garantir una pràctica afectivo-sexual digne i saludable

 

La Guia de Bones Pràctiques en Salut Sexual està disponible per la seva descàrrega a través de la web de Fundació Vella Terra i és un punt de partida per comprendre la salut com un estat de complet benestar físic, mental i també social on la correcta salut sexual té un paper fonamental.

 

Podeu consultar-la AQUÍ