NORMATIVA APLICABLE

normativa de catalunya

Tipus de NormativaDiaDescripcióDOGC
Llei 21/201429 de desembreDel protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.
Llei 19/201429 de desembreDe transparència, accés a la informació pública i bon govern.DOGC núm. 6846 de 8 d'abril de 2015. Versió consolidada.
Llei 4/200824 d'abrilDel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Versió consolidada.
Decret 259/200823 de desembrePel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada.
Ordre JUS/150/20152 de marçPer la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.DOGC núm. 6826, de 9 de març.
Ordre JUS/281/20066 de junyPer la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica.DOGC núm. 4651, de 9 de juny.

normativa de catalunya

Tipus de NormativaDiaDescripcióDOGC
Llei 19/20139 de desembreDe transparència, accés a la informació pública i bon govern.BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada.
Llei 50/200226 de desembreDe fundacions.BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada.
Llei 49/200223 de desembre, de 10 d’octubreDe règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada.