CODI ÈTIC

La nostra MISSIÓ és donar continuïtat, sentit i suport als projectes de cada persona usuària, tant dels nostres residents com dels nostres professionals. Per fer-ho és necessari establir uns valors i principis que regeixen les nostres conductes en el dia a dia i ens ajudin a caminar, plegats, cap al nostre objectiu: contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on totes les persones puguin desenvolupar-se amb llibertat.

 

Amb el nostre CODI ÈTIC, una eina que hem construït entre tots, esperem fer un pas més per aconseguir-ho.