La nostra història

La Fundació Privada Vella Terra és una institució privada sense afany de lucre, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1646, que des de la seva fundació ha centrat la seva activitat en l’atenció a persones dependents, en especial gestionant recursos assistencials per a gent gran, per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i física, així com persones en situació de vulnerabilitat i dependència que atenem a través del Servei de Suport a la
Presa de Decisions.

Més de 45 anys donant suport al projecte de vida de les persones

Al llarg dels anys de la Fundació ens hem adaptat a les necessitats que van sorgint amb la finalitat de cobrir els requeriments canviants dels col·lectius atesos. Actualment, les activitats de la Fundació, assessorada per Grup VL  (un grup empresarial dedicat al sector assistencial amb més de 40 anys d’història) beneficien directament a més de 750 persones entre els serveis de residència assistida, centres de dia, casals, residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i física i l’entitat de  Servei de Suport. El nombre d’empleats que ocupa la Fundació és superior a 450 persones, el que representa un total superior a 1.600 persones usuàries, beneficiàries o vinculades directament amb Fundació Vella Terra.

Al llarg dels anys de la Fundació ens hem adaptat a les necessitats que van sorgint amb la finalitat de cobrir els requeriments canviants dels col·lectius atesos. Actualment, les activitats de la Fundació, assessorada per Grup VL  (un grup empresarial dedicat al sector assistencial amb més de 40 anys d’història) beneficien directament a més de 750 persones entre els serveis de residència assistida, centres de dia, casals, residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i física i l’entitat tutelar. El nombre d’empleats que ocupa la Fundació és superior a 450 persones, el que representa un total superior a 1.600 persones usuàries, beneficiàries o vinculades directament amb Fundació Vella Terra.

Els primers anys

1967

Als anys 60 la família Lázaro crea Ambulàncies Lázaro. Va ser la primera empresa privada de Transport Sanitari a Catalunya.

1975

L’any 1975 es converteix en la primera empresa privada dedicada a la gestió de centres residencials per a gent gran a Catalunya, amb la gestió de la Residència Salús-Arenys a Arenys de Munt.

1979

L’any 1979 entra a l’entitat la Residència Sant Martí, a Arenys de Munt, un centre pioner en la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat ISO.

1996

El 1996 comença la gestió de la Residència Assistida i Centre de Dia Comarcal de Campdevànol, de titularitat pública.

Seguim creixent

2002

El 2002 es funda la Fundació Privada Vella Terra. Aquest mateix any, a demanda del Departament de Benestar i Família s’inicia el Projecte de Servei de Suport de FVT.

2003

El 2003 Fundació Vella Terra comença a gestionar la Residència Pare Batllori de titularitat pública a Barcelona.

2012

El 2012 es finalitzen les obres de construcció d'un centre per a discapacitat intel·lectual amb trastorn de conducta a Gurb (Osona). S’incorporen els centres de titularitat pública de les Corts i Porta, a Barcelona i es renova el concurs de gestió del centre de Pare Batllori. Comença també la implantació del model ACP (l’Atenció Centrada en la Persona) a tots els centres gestionats per la fundació, per garantir que els residents i usuaris se sentin ben atesos, posant-los per davant de qualsevol decisió. Aquest mateix any Fundació Vella Terra trasllada la seva seu al districte 22@ de Barcelona i renova el concurs de gestió del centre de Campdevànol.

Fundació Vella Terra en els darrers anys

2015

S’incorpora el centre de titularitat pública de Mas Sauró, a Barcelona, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta. Inici de l'activitat al centre de Gurb.

2018

L’any 2018 es consoliden les Jornades Vella Terra amb la celebració de la seva tercera edició, centrada en el futur de les residències i en els nous models d'habitatge alternatiu a la residència. Les anteriors es van centrar en el Pacient Crònic Complex (PCC) i la Malaltia Crònica Avançada (MACA), el 2014, i en el repte de l’especialització en els serveis per a la gent gran, el 2016.

2019

El 2019 es culmina el projecte de Gurb amb la posada en marxa d’una nova unitat de convivència per a persones amb discapacitat física i trastorn de comportament.

Actualitat

En l’actualitat, Fundació Vella Terra continua amb el procés de diversificació de serveis treballant tant en l’àmbit de la Gent Gran, com en el de la Discapacitat Intel·lectual, la Discapacitat Física o la Malaltia mental, sempre posant el focus en donar suport i acompanyar els Projectes de Vida de les Persones.