Memòries Anuals

A continuació, trobareu una recopilació de les nostres memòries anuals des de l’any 2016 per descarregar-les en PDF.

BALANÇ SOCIAL 2018

Balanç social de la Fundació Privada Vella Terra l’any 2018.

BALANÇ SOCIAL 2017

Balanç social de la Fundació Privada Vella Terra l’any 2017.