POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, MEDIAMBIENT i ÈTICA

La MISSIÓ de la Fundació Privada Vella Terra és donar continuïtat, sentit i suport en el projecte de vida de cada usuari.

La nostra VISIÓ és contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.

Ens comprometem a:

 • Implantar i mantenir un sistema integrat de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i Ètica.
 • Proporcionar els recursos que permetin satisfer els requisits dels clients i usuaris i els legals aplicables.
 • Identificar i controlar els aspectes ambientals per prevenir i reduir la contaminació, a través de la disminució dels consums i la millora de la segregació dels residus.
 • Assegurar el compliment del codi ètic com a principal eina de responsabilitat social corporativa present en totes les nostres activitats i relacions amb col·laboradors interns i externs.

Aquest compromís proporciona el marc adequat per al desenvolupament i avaluació dels objectius de l’organització.

Per tant, la nostra política es basa en:

 • La satisfacció del client i de l’usuari com a principal compromís.
 • La gestió per processos és el model que ens permet conèixer i optimitzar les relacions internes i proporcionar una atenció al client/usuari de manera contínua.
 • La innovació social per seguir millorant en el servei ofert.
 • La promoció de l’excel·lència en tot el que fem, a través del lideratge i de la millora contínua.
 • La implicació, el compromís i el reconeixement de tots els nostres professionals.
 • La comunicació com a font d’informació per valorar i augmentar la satisfacció de totes les parts implicades.
 • El compliment estricte dels requisits dels clients, usuaris, els legals i els reglamentaris, així com els voluntàriament assumits.

(Barcelona, 4 de desembre de 2017)