ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ACP)

Com ho treballem?

Introducció

Els models assistencials habituals, biomèdics, centrats en les dificultats de la persona, cada cop estan més allunyats de les expectatives i necessitats de les persones que viuen a un centre residencial. D’altra banda, la Residència no és només un espai de treball sinó un lloc on s’hi viu. Per tant, l’organització s’ha d’adaptar a aquelles persones que hi viuen i no a l’inrevés. Queda clar, doncs, que el Model de Residència actual ha de canviar.

Ja fa uns anys que els professionals de la Fundació Vella Terra hem viatjat a altres països per conèixer models diferents de treball. Hem visitat Holanda, Suècia, Finlàndia, Alemanya… Després d’aquest aprenentatge, i amb el suport de la Fundació Alzheimer Catalunya, l’any 2012 vam iniciar el canvi cap a un model d’Atenció Centrar en la Persona.

Què és l’Atenció Centrada en la Persona (ACP)?

Dawn Brooker (2004) fa la següent definició que considerem molt aclaridora:

  • Primer, cal respectar i valorar l’individu com a membre de ple dret de la societat. Cal veure les persones grans i/o amb demència com a ciutadans amb tots els seus drets i tallar de soca-rel tota pràctica discriminatòria cap a aquells que pateixen dependència i aquells que hi treballen.
  • Segon, cal elaborar un pla d’atenció individualitzat en sintonia amb les necessitats canviants de les persones, amb nous elements de compensació i de reafirmació a mesura que les discapacitats cognitives augmenten.
  • Tercer, cal arribar a comprendre la perspectiva de la persona que pateix dependència. Quin sentit li dóna aquesta persona a la seva situació?
  • Quart, cal oferir una psicologia social de suport per tal d’ajudar les persones amb dependència a viure una vida en què percebin un relatiu benestar.

Què implica a la pràctica als Centre Residencials que gestionem?

Els nous residents porten mobles, fotos, butaques… de casa seva per tal que la seva habitació sigui un espai propi on se sentin com a casa.

Fugim dels espais que institucionalitzen. Vomen residències càlides, familiars i humanes. Volem generar més espais on tothom trobi el lloc on més còmode estigui en cada moment: espai per escoltar música, espai per llegir, espai per fer gimnàs, espai per veure el canal de televisió preferit.

Donant la seva opinió sobre què volen treballar, quines activitats són del seu interès i, en definitiva, sobre qualsevol ecisió que els afecti directament.

És un professional que té com a objectiu coordinar les accions de la resta de professionals per tal de potenciar i facilitar projectes de vida de cada persona. Entrar a una residència no ha de suposar un trencament, sinó una renovació/continuïtat del projecte de vida.

Les propostes d’activitats dels professionals es basen en la història de vida de cada persona ie en els seus interessos relacionals, dues eines bàsiques de planificació. Totes elles són activitats amb sentit i utilitat per a les persones.

Horaris normalitzats d’obertura de la cuida, activitats, oci, etc, intentant adaptar-se al màxim a les preferències de cada persona.

El 100% de la plantilla està formada en ACP. Formació específica al personal gerocultor en Estimulació Basal.

Degur a la patologia de determinades persones, acada centre disposa d’uns espais adequats per la seva atenció, entre els que destaquen les Sales Multisensorials. D’altra banda, els professionals tenen formació especialitzada.

Els centre residencials són centres oberts i integrats en l’entorn. Potenciem les activitats amb escoles, entitats, mercats, centres comercials, centres esportius, etc.

La relació és el més important, principalment amb aquelles persones altament significatives. Per això, assessorem individualment i en joornades informatives a les famílies sobre comunicació amb persones amb demència, entre d’altres.

Un equip expert en ajudes tècniques es desplaça gratuïtament al domicili dels usuaris i familiars de Centre de Dia per assessorar-los en l’adaptació de la llar.

El mapeig és una eina que orienta els professionals sobre els canvis que han de fer en base a la vivència dels propis usuaris dels serveis. Cada centre disposa de, com a mínim, dos mapejadors professionals acreditats per la Universitat de Bradford.

ACOMPANYEM EL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES

DESCARREGA'T EL DOCUMENT "DECÀLEG ACP"