Memòries Anuals

A continuació, trobareu una recopilació de les nostres memòries anuals des de l’any 2016 per descarregar-les en PDF.

Memòria anual 2020

Presentem la Memòria de Fundació Vella Terra 2020, un resum del més destacat d’un any en el qual la pandèmia ha marcat totes actuacions i projectes de l’entitat. Hem hagut de canviar moltes formes d’actuar, de relacionar-nos, donant prioritat, per sobre de tot, a la seguretat de les persones. En la memòria d’un any diferent destaquem l‘aprenentatge obtingut, l’esforç dels professionals i el suport rebut per part dels usuaris, famílies i institucions que ens ha fet estar més a prop en la distància.

Memòria anual 2019

Recopilació dels fets i xifres que resumeixen l’activitat de l’any 2019: Durant el 2019, hem continuat apostant per la formació contínua en l’àmbit sociosanitari i hem realitzat diferents activitats orientades a la cohesió d’equips i a reforçar emocionalment els professionals en les tasques del dia a dia. Destaquem la posada en marxa de la nova unitat de convivència per a persones amb discapacitat física i trastorn de comportament a Mas Vella Terra (Gurb) per continuar amb el procés de diversificació de serveis, treballant tant en l’àmbit de la Gent Gran, com en el de la Discapacitat Intel·lectual, la Discapacitat Física o la Malaltia mental.

Memòria anual 2018

Recopilació dels fets i xifres que resumeixen l’activitat de l’any 2018: un any de consolidació en el qual vam apostar per la innovació i la formació, dirigint els nostres esforços a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i dependència i vam finalitzar la revisió del nostre Codi Ètic.

Memòria anual 2017

Recopilació els fets i xifres que resumeixen l’activitat de l’any 2017. Un any difícil per a la Fundació per la congelació, per novè any consecutiu, de les tarifes dels serveis públics socials i assistencials. No obstant això, es va mantenir com a prioritat la qualitat en tots els serveis, tant a la unitat de tuteles com a residències per gent gran i persones amb discapacitat.

Memòria anual 2016

Recopilació els fets i xifres que resumeixen l’activitat de l’any 2016. Un any de creixement per la Fundació en una àrea en la qual, fins a l’any 2015, només hi érem presents des de l’Entitat Tutelar: la gestió de serveis residencials per a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.