FINS FUNDACIONALS

Article 5 :  Fins Fundacionals

La Fundació té per objecte: