SISTEMA DE PREVENCIÓ D’ABUSOS I MALTRACTAMENT (SPAM)

SISTEMA DE PREVENCIÓ D’ABUSOS I MALTRACTAMENT (SPAM)

Què és:

Totes les persones tenen dret a viure lliure d’abusos, negligències, reclusió involuntària, apropiació indeguda de béns i amb la preservació dels seus drets fonamentals. Des de l’entitat, a través de professionals de cada centre i persones externes de l’àmbit de la consultoria i expertes en la matèria, hem posat en marxa un Sistema de Prevenció d’Abusos i Maltractament que vetlla per regular i difondre les pautes i criteris pels quals ens comprometem a fer tot el possible per evitar episodis de maltractament i dur a terme investigacions exhaustives sobre tots els casos de presumptes abusos.

Aquest compromís és dur a terme a través d’una sèrie d’accions orientades a la prevenció i detecció de possibles abusos, l’establiment d’una política de protecció i prevenció del maltractament i uns canals de comunicació que permeten informar de forma directa de qualsevol dubte o consulta al respecte.

Política de Prevenció d’Abusos i Maltractament

El document que recull la Política de Prevenció d’Abusos i Maltractament pretén reflectir les pautes i criteris pels quals aquesta organització es compromet a fer tot el que estigui al seu control per evitar episodis de maltractament  i durà a terme investigacions exhaustives sobre tots els casos de presumptes abusos.

Si vols contactar amb un referent o comunicar una conducta inapropiada:

En el cas de voler fer una consulta o davant la necessitat d’informar d’una conducta inapropiada existeixen diferents canals de comunicació:

Accedeix a la nostra política de privacitat

Si vols contactar amb un referent o comunicar una conducta inapropiada:

En el cas de voler fer una consulta o davant la necessitat d’informar d’una conducta inapropiada existeixen diferents canals de comunicació:

Accedeix a la nostra política de privacitat