GUIA SEXUALITAT

Presentem una guia realitzada per la Comissió de Sexualitat de Fundació Vella Terra, formada per diferents membres, de l’equip de Mas Vella Terra i de Mas Sauró. Aquest document intenta unificar els criteris d’actuació i vetllar pels drets afectivo-sexuals de les persones residents, oferint les eines i el suport necessari per a un ple desenvolupament biopsicosocial. Orientada a professionals de centres amb persones amb diversitat funcional, ofereix també estratègies d’actuació per conèixer el procediment més adient en situacions de conductes sexuals inapropiades dels residents tant a dintre com a fora del centre.