Fundació Vella Terra presenta un projecte alternatiu a les residències per a Gent Gran centrat en la persona

Fundació Vella Terra, a través de Sergio Osuna, Director Executiu de l’entitat, ha coordinat un ambiciós grup de treball amb l’objectiu de dissenyar una proposta alternativa a l’actual model de residència assistida per a Gent Gran.

 

 

El model proposat parteix de desenvolupar conceptes com la possibilitat de conviure en habitatges compartits, pensats per a totes les persones (al marge del seu nivell de dependència), fomentar la intervenció comunitària, proporcionar serveis de suport en funció a les necessitats i comptar amb una tecnologia no invasiva (amb sistemes de monitoratge geolocalització que aportin seguretat a les persones sense perjudici per la seva intimitat). Segons els autors de l’estudi, es tracta d’un model inclusiu, comunitari, que no exclou a les persones amb alta dependència i que és assumible econòmicament. Sergio Osuna manifesta: “Hem de destacar que moltes residències ja tenen en compte l’organització de tots els seus serveis al voltant de la persona. No obstant, en molts casos, l’opció de la residència és la única possibilitat tot i no ser una alternativa desitjada. És imprescindible dissenyar i posar en marxa mecanismes que facilitin la cobertura de les necessitats de totes les persones tenint en compte la seva voluntat”.

 

En aquest grup de treball han participat professionals i experts en diferents matèries (dret, arquitectura, economia, models d’atenció, infermeria, psicologia, sociologia…) per validar i subscriure els resultats de l’estudi: Ajuntaments (Terrassa, Mataró…); Fundacions i Associacions (Alzheimer Catalunya, EIMA, Fundació Suport); Universitats (Fundació Salut i Envelliment-UAB, UOC); despatxos d’advocats (Escura); estudis d’arquitectes (Batllori&Trepat, Arquetica); experts en ajudes tècniques (Centre de Vida Independent); empreses tecnològiques (Westpoint Solution, Xarcom), i fins i tot la principal federació d’associacions de persones grans a Catalunya, la FATEC.

 

Segons manifesten en el propi document, la posada en marxa no és possible des de la normativa vigent i requereix obrir la porta a nous serveis fins ara no contemplats en el SAAD (Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència).