Fundació Vella Terra assumeix provisionalment la gestió de la residència Marvi Park de Barcelona durant la crisi del COVID-19

En el marc del Pla de Xoc iniciat pel Departament de Salut per protegir les persones que resideixen en residències en situació crítica, l’Administració ha confiat temporalment la gestió del centre Marvi Park a Fundació Vella Terra. La residència compta amb 27 habitacions dobles que han estat ocupades per usuaris amb resultat negatiu al test de COVID-19, provinents d’altres residències de l’àrea metropolitana. Totes les habitacions, inicialment, seran utilitzades en configuració individual per mantenir els residents en aïllament preventiu durant dues setmanes. Passat aquest període i un cop confirmat que els nous residents no estan afectats pel virus, s’ampliaran els ingressos fins a un màxim de 54 places.

 

Marvi Park ha estat dels primers centres intervinguts després de presentar un elevat nombre de persones afectades pel coronavirus, tant d’usuaris com de professionals, que van ser derivades a altres residències, sociosanitaris o hospitals. Després de tres processos de desinfecció i de la mà de Fundació Vella Terra, s’ha tornat a habilitar, equipar i disposar d’un equip de professionals per gestionar la residència durant aquest període de confinament.

 

En l’actualitat, la gran majoria dels centres gestionats per Fundació Vella Terra es mantenen amb zero persones afectades pel COVID-19 i, en els centres amb afectació, aquesta ha estat mínima i puntual. Segons Jordi Vilardell, Director General de la fundació, “l’aplicació precoç, abans de l’inici del confinament, de protocols específics i en continua actualització d’higiene i maneig d’EPIs, la restricció de visites i d’una sèrie de mesures preventives a tots els nostres centres ha estat la clau per a mantenir aquest índex tan baix d’afectació”. Entre altres mesures, Jordi Vilardell també assenyala la limitació de l’entrada de proveïdors, l’establiment d’aïllaments preventius després de la presentació de qualsevol petit símptoma, retens de professionals i la segmentació del centre en petites comunitats on només s’interactua amb un reduït grup de professionals.

 

Està previst que aquesta situació es mantingui fins a la finalització del confinament, on de manera gradual s’espera que les persones residents retornin als seus centres habituals.