FAQ

ELS NOUS PROCESSOS SOBRE PROVISIÓ DE MESURES JUDICIALS DE SUPORT

Les incapacitacions judicials s’han eliminat?

Sí, a partir del 3 setembre 2021.

Què passa amb les persones incapacitades (amb la capacitat modificada judicialment) abans de la Llei 8/2021?

Han recuperat la capacitat jurídica el dia 3 de setembre de 2021, per imperatiu legal.

Això vol dir que els sistemes de suport d’aquestes persones també queden sense efecte?

No, però s’hauran de revisar, dintre del termini màxim de tres anys. Les tuteles només es constitueixen per a persones menors d’edat. A Catalunya, desapareixen les curateles i queda –de moment- l’assistència com a únic sistema de suport de la persona, contemplat en el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost.

Com funciona ara el procés de provisió de suport?

Amb la legislació anterior, el sistema de suport (tutela, curatela, potestat prorrogada o rehabilitada) era conseqüència del judici previ de modificació de la capacitat. Amb la nova llei, desapareix el procés de modificació de capacitat i aquest queda substituït per un procés de provisió de suport, que serà la figura de l’assistència.

Què és l’assistència i qui la pot demanar?

L’assistència és el nom de l’única figura de suport que existeix a Catalunya. Llevat de la defensa judicial com a mesura cautelar. La pot demanar al jutjat la mateixa persona o bé la pot constituir de forma privada en qualsevol notaria. En casos excepcionals, la poden demanar els progenitors, cònjuges o parelles de fet, fills, germans, etc.

Per tant, l’assistència pot ser voluntària o involuntària, depèn de qui la demani. Si és voluntària judicial, el jutge l’acorda en un procediment de jurisdicció voluntària. Si és involuntària judicial, s’obre un procediment contenciós.

L’assistència –pel que fa al seu contingut- pot ser amb o sense representació de la persona. La llei contemplada que la figura que això determina és l’Assistència representativa, i que es considera una figura de suport excepcional.

Qui pot ser assistent?

La persona té el dret de decidir qui desenvolupa l’assistència, persona física o jurídica. Per altra banda, qualsevol familiar o persona propera a la persona pot proposar-se com assistent.

Poden ser designades vàries persones a la vegada com assistents.

Si el suport es proveeix per via jurisdiccional serà el jutge qui decidirà en ultima instància.

Vigència de l’assistència. Per sempre?

L’assistència és una figura de suport que s’ha de revisar cada tres anys, màxim sis.

Podem parlar d’entitats tutelars?

No, llevat d’aquelles que només tinguin cura de menors d’edat. Les associacions i fundacions tutelars s’hauran de dir, per exemple, “entitats de suport”.

Quan puc demanar una assistència?

En qualsevol moment i per a l’exercici de la plena capacitat jurídica. Ja no és obligatori el procés previ de modificació de la capacitat.

Amb l’assistència puc contractar una assegurança, llogar un pis o comprar un mòbil?

El contingut o les funcions de l’assistència dependran de la voluntarietat o involuntarietat amb la que s’hagi constituït. Si és voluntària, el contingut el determina la persona. Si és involuntària, el jutge, en un procés anomenat de provisió suport adaptat a la persona.

Quina diferència hi ha entre les anteriors tuteles i curateles amb l’assistència?

La fonamental és que la persona no té la capacitat modificada judicialment i, per tant, continua amb la titularitat de la plena capacitat jurídica.  Ja no podem parlar de persones incapacitades.

Des del punt de vista pràctic, les persones que per a l’exercici de la capacitat jurídica, necessitin d’un suport, podran demanar la figura de l’assistent. Quan algú cregui que una persona la necessita, llavors haurà de demanar-la al jutge tot justificant-ne els motius.

Atès que el nou sistema necessita de l’experiència de la seva aplicació, anirem veient amb els anys la diferència pràctica entre una antiga tutela i una assistència imposada i amb facultats representatives.

Si estàs interessat/da en rebre més informació al respecte, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

DESCARREGA'T EL DOCUMENT "ELS NOUS PROCESSOS SOBRE PROVISIÓ DE MESURES JUDICIALS DE SUPORT"