ProjecteTerminiObjectiuCol·labora
IMENTIA PROSetembre 2016
a
Setembre 2018
• Millorar el servei de Centre de Dia
• Posar en marxa de forma estandarditzada una eina de rehabilitació cognitiva adreçada tant per usuaris de Centre de Dia com per usuaris de Residència Assistida, tant de gent gran com per a persones amb discapacitat.
IMENTIA
MODELS ALTERNATIUS A LA RESIDÈNCIAGener a 2017
a
Octubre 2018
• Dissenyar un model alternatiu a la residència per a gent gran, que doni resposta a les persones valorades amb Grau II i que no superi els 1.900€ al mes
Aquest model va dirigit a grau II i III.
Consulta aquí l'estudi.
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Terrassa
Institut Envelliment i Salut
Alzheimer Catalunya Fundació
Sr. Josep Ma Solé
Sr. Marc Trepat
UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI)Juny 2010
a
Novembre 2018
• Disseny d’una Unitat de Rehabilitació Geriàtrica Intensiva
• Desplegament de la URI a dos centres del grup
• Avaluació i difusió de resultats
Dr. Lluís Guirao
UNITAT DE SUPORT ESPECIALITZAT (USE)Juny 2015
a
Desembre 2019
• Disseny d’una Unitat de Suport Especialitzat orientada a persones amb trastorn de conducte
• Posada en marxa en tots els centres del grup amb menys o mes intensitat en funció de les possibilitats de cada centre
• Valoració i difusió dels resultats
Dr. Ramón Cristòfol
SISTEMA DE COMUNICACIÓ I GEOLOCALITZACIÓ OUTDOORGener 2017
a
Gener 2019
• Orientada a persones que pateixen desorientació espacial, implica la posada en marxa d'un software que permeti la geolocalització outdoor per tal de reduir el risc de perdre's i a l'hora es potència l'autonomia personal.
• Ser un canal de comunicació i alerta entre persones, familiars i/o professionals.
Cerqana S.L
PROGRAMA D'ATENCIÓ SANITÀRIA COMPLEXA (USS)Juny 2017
a
Desembre 2019
• Disseny i posada en marxa d'un programa d'atenció i suport dirigit a persones amb perfil PCC i MACA que viuen a les nostres residències assistides per a gent gran.Ana Urrutia (Cuidados Dignos) i Raquel Calatayud
GEOLOCALITZACIÓ INTERIORJuny 2015
a
Juny 2018
• Instal·lació d’un sistema de localització a l’interior de l’habitatge o residència que faciliti la mobilitat de la persona depenent en zones predeterminades.
• Monitorització i anàlisi dels patrons de moviment per a la presa de decisions que facilitin la vida diària de la persona depenent.
WestPoint