CANAL ÈTIC

FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA (d’ara endavant, “FUNDACIÓ VELLA TERRA“) és una entitat fermament compromesa amb el compliment normatiu, les bones pràctiques, la transparència, la igualtat, la sostenibilitat i l’eficiència, tant en les relacions amb el seu personal com amb tercers.

A l’efecte de donar compliment a aquests principis, s’ha implantat un Canal Ètic, el qual podrà ser utilitzat per part de qualsevol persona que desitgi informar sobre conductes potencialment il·lícites.

Què és el Canal Ètic?

El Canal Ètic permet que les comunicacions puguin dur-se a terme de manera segura, confidencial i anònima a través d’una plataforma digital on l’informant podrà mantenir-se en contacte amb l’organització preservant la seva identitat.

A aquest efecte, s’ha creat un procediment i nomenat una persona encarregada de gestionar les comunicacions d’aquest Canal.

La informació facilitada a través del Canal Ètic es tractarà amb l’única finalitat d’analitzar, detectar, denunciar i, en el seu cas, evitar conductes potencialment il·lícites.

Com es gestiona el Canal Ètic?

El Canal Ètic és gestionat per una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte a les comunicacions que es realitzin.
Pot consultar el protocol de gestió del Canal Ètic a través del següent botó:

Igualment, pot realitzar qualsevol comunicació o consultar l’estat de la mateixa a través del següent enllaç: