L’ENTITAT

Fundació Vella Terra és una entitat privada sense afany de lucre que des dels seus origens ha centrat la seva activitat en l’atenció a persones en situació de dependència, en especial gestionant recursos assistencials per a la gent gran, per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i física, així com persones en situació de vulnerabilitat a les que donem suport a través de l’entitat tutelar.

Donar continuïtat, sentit i suport al PROJECTE DE VIDA de cada persona usuària.

Contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.

Respecte, humilitat, professionalitat, innovació i personalització són els VALORS en els quals fonamentem la nostra feina diària.

Els nostres

SERVEIS

Persones Grans

Persones Grans

Programes i serveis per millorar la qualitat de vida dels majors de 65 anys, especialment aquells que es troben en situació de dependència.

Malaltia Mental

Malaltia Mental

Treballem per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal i possibilitar la recuperació de les seves capacitats mentals.

Discapacitat Física i/o Intel·lectual

Discapacitat Física i/o Intel·lectual

Atenció Integral i Interdisciplinar. Donem cobertura a aquest col·lectiu, afavorint la seva autonomia i la integració en el seu entorn més immediat.

Persones Dependents

Persones Dependents

Tant des dels centres residencials o bé a la pròpia llar, oferim serveis de suport i atenció a persones amb diferents graus de dependència, ajustant-nos a les necessitats de cada moment vital.

Situació d'Exclusió Social

Situació d'Exclusió Social

Donem suport, orientació i acompanyament a persones que es troben amb dificultats per integrar-se a alguns dels sistemes de funcionament social, treballant per a la seva integració i desinstitucionalització.

Tuteles

Tuteles

Hi ha persones que tenen modificada la capacitat d’obrar en determinats àmbits de la vida. Des de la Unitat de Tuteles les acompanyem, donant-los els suports que necesiten, tot potenciant la seva autonomia.

La Fundació en Dades

459
Usuaris Residència Assistida per a Persones Grans
140
Usuari de Centre de Dia per a Persones Grans
106
Usuaris de Residència per a persones amb Discapacitat Intel·lectural
241
Persones Tutelades
5
Centres Residencials i Centre de Dia per a persones grans
2
Centres Residencials per a persones amb discapacitat
1
Casals
615
Empleats