Fundació Vella Terra

Inauguració de la Residència de Campdevànol.
8 de juny de 1996.


Inauguració de la Residència Pare Batllori de Barcelona.
19 de juliol de 2003.


Inauguració de la Residència Bon Pastor de Barcelona.
10 de setembre de 2011.

HISTÒRIA


FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA va néixer l’any 2002. Els seus orígens es troben a l’empresa T.A.G., S.L. (Tractament i Assistència Geriàtrica, S.L.), que va iniciar la seva activitat l’any 1975, amb la inauguració del primer centre assistencial per a persones grans a Arenys de Munt.

La FVT té el recolzament de Grup VL, una empresa formada per diverses societats del sector sanitari.

La principal activitat de la FVT és la prestació de serveis d’atenció residencial assistida per a gent gran, centre de dia, hospital de dia i servei de tuteles.

El 1975 va iniciar l’activitat la Residència Salus-Arenys, a Arenys de Munt.

Més tard, a la mateixa ciutat, comença a gestionar la Residència Sant Martí, que compta amb 112 places residencials i 30 de centre de dia.

El 1996 va passar a gestionar la Residència Assistida i Centre de Dia Comarcals de Campdevànol, titularitat de l’ICASS. Aquest centre compta amb 60 places residencials, 16 de centre de dia i 14 d’hospital de dia.

El setembre de 2002, i a demanda del propi Departament de Benestar i Família, va encetar el projecte del Servei de Tuteles de FVT; actualment amb més de 90 persones tutelades.

El 2003 va passar a gestionar també la Residència Pare Batllori, a Barcelona, de titularitat de l’ICASS. Aquesta compta amb 90 places residencials i 32 de Centre de Dia.

Més endavant, s’hi afegit la gestió de dos nous centres, tots dos de titularitat de l’ICASS ubicats a Barcelona: l’any 2010 la Residència Mossèn Vidal Aunós, i el 2011, la Residència Bon Pastor. La primera compta amb 112 places de residència i 32 de centre de dia; i la segona, amb 92 places residencials i 28 en règim de centre de dia.

Per veure la història de Fundació Vella Terra en imatges, clica aquí.


Primer, les persones

Fundació Vella Terra té el recolzament de: