Fundació Vella Terra

AL SERVEI DE LES PERSONES GRANS

A Fundació Vella Terra, hem desenvolupat una sèrie de programes i serveis dirigits a la millora de la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys, especialment, aquelles que es troben en situació de dependència per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, els seus familiars o cuidadors principals.


AL SERVEI DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Les persones amb discapacitat precisen una atenció integral i interdisciplinar. A Fundació Vella Terra treballem per donar cobertura a aquest col·lectiu, afavorint la seva autonomia i la integració en el seu entorn més immediat.


AL SERVEI DE LES PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Fundació Vella Terra treballa per potenciar el desenvolupament de l'autonomia personal i possibilitar la recuperació de les capacitats del col·lectiu de persones amb malaltia mental.Primer, les persones

Fundació Vella Terra té el recolzament de: